Up

2017


 


 

196_Z_ODPOWIEDZ KRASP - PROJEKT ROZPORZADZENIA MEN W SPRAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO
196_Z_PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MEN W SPRAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO
196_Z_PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MEN W SPRAWIE WYDAWANIA ORZECZEŃ I OPINII PRZEZ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE DZIAŁAJĄCE W PUBLICZNYCH PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
196_Z_STANOWISKO PREZYDIUM KRASP, PREZYDIUM PAN ORAZ PREZYDIUM RGNISW Z 7 LIPCA 2017-1
196_Z_STANOWISKO PREZYDIUM KRASP, PREZYDIUM PAN ORAZ PREZYDIUM RGNISW Z 7 LIPCA 2017

 

195_Z_Posiedzenie Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych
195_Z_Program III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka i VIII Międzynarodową Konferencję Korczakowską
195_Z_Regulamin konkursu im Profesor Teresy Kukołowicz
195_Z_SYNERGIZM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH-1
195_Z_SYNERGIZM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH-2
195_Z_Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość DLCC2017
195_Z_Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych

 

193_Z_Karta zgłoszenia - Polskie koncepcje pedagogiki ogolnej2017
193_Z_Komunikat I - Polskie koncepcje pedagogiki ogolnej 09 2017
193_Z_Polityks 25_2017
193_Z_Protokół z posiedzenia ZPS KNP PAN 19.06.2017
193_Z_Raport nr 52017
193_Z_Sprawozdanie - Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych
193_Z_Sprawozdanie WSE UAM Pomagający i wspomagani 27.04.2017
193_Z_WSTĘPNY RAPORT
193_Z_sprawozdanie z konferencji.Standardy w profilaktyce społecznej.9.06.2017

 

192_Z_Bezpieczeństwo kulturowe w (nie)zmiennej codzienności-1
192_Z_Bezpieczeństwo kulturowe w (nie)zmiennej codzienności
192_Z_DOKTORAT WDROŻENIOWY
192_Z_Dojrzałość kontekst celów, zadań i działań edukacyjno-wychowawczych
192_Z_Interdyscyplinarne aspekty funkcjonowania człowieka współczesnej cywilizacji
192_Z_KONFERENCJA 2017 - Nic o nas bez nas
192_Z_Karta zgłoszenia uczestnictwa Wychowanie dla Pokoju
192_Z_Konf Wych dla Pokoju Pultusk komunikat
192_Z_POSIEDZENIE ZESPOŁU PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
192_Z_Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP
192_Z_Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą

191_Z_EDUKACJA DOMOWA
191_Z_INFORMACJA O NAGRODZIE NAUKOWEJ ŁTN IMIENIA PROFESOR IRENY LEPALCZYK-Formularz
191_Z_INFORMACJA O NAGRODZIE NAUKOWEJ ŁTN IMIENIA PROFESOR IRENY LEPALCZYK
191_Z_INFORMACJA O NAGRODZIE NAUKOWEJ ŁTN IMIENIA PROFESOR IRENY LEPALCZYK
 
 
Powered by Phoca Download