Up

2017


 


 

186_Z_DYSKURSY ZMIANY-KARTA ZGŁOSZENIA
186_Z_DYSKURSY ZMIANY
186_Z_KAZIMIERZ SOŚNICKI TWORZENIE I PRZEKRACZANIE STRUKTUR-1
186_Z_KAZIMIERZ SOŚNICKI TWORZENIE I PRZEKRACZANIE STRUKTUR-2
186_Z_PROF. ZBYSZKO MELOSIK-BADANIA NAUKOWE NIE ZNOSZĄ POŚPIECHU
186_Z_PROGRAM-Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych-kierunek i instrumenty zmian
186_Z_STANDARDY W PROFILAKTYCE SPOŁECZNEJ-1
186_Z_STANDARDY W PROFILAKTYCE SPOŁECZNEJ-2
186_Z_WIEDZA WSPÓLNA W EDUKACJI-KARTA ZGŁOSZENIA
186_Z_WIEDZA WSPÓLNA W EDUKACJI

 

185_Z_EDUKACJA - ANALIZA - TRANSAKCJE 2
185_Z_EDUKACJA - ANALIZA - TRANSAKCJE
185_Z_INFORMACJA O INAUGURACYJNYM POSIEDZENIU ZESPOŁU EDUKACJI
185_Z_PRAWDA - DOBRO - PIĘKNO W EDUKACJI
185_Z_PRAWDA - DOBRO - PIĘKNO W EDUKACJI
185_Z_Prof. M.Czerepaniak-Walczak
185_Z_Program III Sem PMP
185_Z_Protokół z posiedzenia ZPS KNP PAN - 13.03.2017
185_Z_Raport KSPSW nr 1 24-03-2017
185_Z_Sprawozdane z konferencji Edukacyjne konteksty konstruktywizmu
185_Z_Sprawozdanie z posiedzenia ZEE 6 03 2017
185_Z_XXXI LSMP zgloszenie

 


 

183_Z_Dziecko i rodzina w systemie pieczy zastępczej-1
183_Z_Dziecko i rodzina w systemie pieczy zastępczej-2
183_Z_EDUKACJA W DIALOGU I PERSPEKTYWIE-1
183_Z_EDUKACJA W DIALOGU I PERSPEKTYWIE-2
183_Z_Konferencja programowa MNiSW
183_Z_Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej-1
183_Z_Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej-2

 


 


 

180_Z_III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej-1
180_Z_III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej-2
180_Z_III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej-3
 
 
Powered by Phoca Download