Up

2017


 

MŁODZIEŻ JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT BADAŃ PEDAGOGICZNYCH
NKN -POZNAŃ - PROGRAM UAM I PAN
PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ DO USTAWY REGULUJĄCEJ SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej-1
Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej-2
WOBEC PYTAŃ O TERAŹNIEJSZOŚĆ I ZMIANĘ
WOBEC PYTAŃ O TERAŹNIEJSZOŚĆ I ZMIANĘ

 


 

176_Z_Karta_zgłoszenia_Konferencja PPRiRS_2017
176_Z_Komunikat nr 1_Konferencja PPRiRS_2017
176_Z_Konferencja Dziecko w badaniach i praktyce pedagogicznej
176_Z_Reforma_nauki_i_akademii_w_Ustawie20_Instytut_Allerhanda

 

175_Z_Dojrzałość kontekst celów, zadań i działań edukacyjno-wychowawczych
175_Z_FORUM 2017 - Polska
175_Z_Glos Naucz _ekspertyzxy KNP
175_Z_Opinia ZEE nt rozporządzenia w sprawie podręczników
175_Z_PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH
175_Z_Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji-1
175_Z_Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji-2
175_Z_SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZESPOŁU PEDAGOGIKI MŁODZIEŻY-25.10.2016
175_Z_Stowarzyszenie - Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych do studentów polskich uczelni
175_Z_UJK Komunikat całożyciowe uczenie się 4-5 kwietnia 2017
175_Z_UWAGI DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 


 


 


 

171_Z_Jakiej reformy potrzebuje polska szkoła-2
171_Z_KONF. Bielsko 20-21.03.2017_KOMUNIKAT 1
171_Z_PAREZJA. WYCHOWANIE W KULTURZE - KULTURA WYCHOWANIA
171_Z_Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
171_Z_Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej-1
171_Z_Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej-2
171_Z_SEMINARIUM PODOKTORSKIE
171_Z_Sprawności moralne w wychowaniu-1
 
 
Powered by Phoca Download